Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Kinder- en jeugdpsychiater (m/v) 17/38
Omschrijving:

opdracht:

- eindverantwoordelijkheid voor de individuele revalidatieprogramma’s van de patiënten,

- supervisie van en medewerking aan het multidisciplinair revalidatieproces o.a. via teamwerking en verslaggeving,

- visiebepaling samen met de Raad Van Bestuur en de algemeen directeur en meewerken aan de implementatie ervan,

- overleg en contacten met het netwerk.

Tijdsregeling:voltijds
Vereist:

Kinder- en jeugdpsychiater met Riziv nummer. Tewerkstelling 17/38 als loontrekkende of zelfstandige. Zo spoedig mogelijke indiensttreding.


Aanbod:

De Dauw:

- is een kleinschalig open revalidatiecentrum, 18 bedden in week internaat,

- is gesitueerd op de derde lijn,

- erkend door het Riziv onder nr. 7.74 004 56,

- ressorteert onder het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling gespecialiseerde zorg,

- er wordt gewerkt via een bio-psychosociaal behandelingsmodel dat wordt afgestemd op de eigenheid van elk kind en zijn sociale context,

- er zijn drie kleine leefgroepen die omkaderd zijn door een multidisciplinaire equipe,

- wij bouwen aan een sensitief en responsief klimaat en besteden veel aandacht aan de emotionele basisbehoeften van elk kind,

- wij werken aan autonomie, verbondenheid en competenties op maat van elk kind. Barema: adviserend geneesheer

Plaats:9790 Wortegem-Petegem (Moregem)
Contactpersoon: Bart Flobert, algemeen directeur
bart.flobert@dedauw.org
T: 0032 474 28 96 66

Sollicitatieprocedure:

Kandidatuurstelling:

t.a.v. Dhr. Jan De Smet, voorzitter Raad van Bestuur,

Moregemplein 3, 9790 Wortegem-Petegem

Uiterste sollicitatiedatum: 29-12-2017
Bijkomende informatie:
Website:http:/www.dedauw.org


<<  vorige    powered by Curiousgroup