Vroegdetectie en -interventie

Het programma vroegdetectie en vroeginterventie van RADAR wordt in de loop van 2018 gelanceerd. Het programma omvat activiteiten met en voor kinderen en jongeren met eerste tekenen van psychische problemen. Professionelen kunnen bij zo'n eerste signalen ondersteuning inroepen.

De overheid gaf ons groen licht om te starten met het ingediende programma. Binnenkort verschijnt hier meer informatie over. Je kan hier alvast de volledige tekst lezen die de overheid goedkeurde.
powered by Curiousgroup