TANDEM (toeleiding en aanmelding na detentie)

Toeleiding en aanmelding na detentie

 

Vlaamse minister voor welzijn en gezondheid, Jo Vandeurzen, stelt vanaf maart 2017 een jaarlijkse financiering van € 265.000 ter beschikking voor de oprichting van TANDEM binnen alle Vlaamse gevangenissen. Deze financiering is gegarandeerd tot en met 31 december 2019, met een mogelijkheid tot verlenging.


TANDEM staat voor toeleiding en aanmelding na detentie en meer. Dit project wil alle gedetineerden met een geestelijk gezondheidsprobleem, zonder exclusies, helpen met het vinden van de gepast zorg- en hulpverlening na hun detentie. We gebruiken de beeldspraak van een tandem. Een fiets voor 2 personen. De cliënt zit vooraan op de fiets en bepaalt de koers en de snelheid. De Tandem-medewerker kan er zich achteraan bijzetten, hij zorgt voor extra kracht en ondersteuning om de cliënt mee te helpen in zijn keuze voor hulpverlening.

De module "toeleiding en aanmelding" heeft 3 doelstellingen:

  • verschaffen van informatie rond bestaande hulpverlening
  • verhogen van motivatie en bereidheid
  • contact leggen met en het gericht doorverwijzen naar diensten

Het project is vanaf 15 mei 2017 officieel van start gegaan en kent een gefaseerd verloop. In eerste instantie wordt binnen de gevangenis van Gent opgestart. Geleidelijk aan wordt het project verruimd naar alle Vlaamse gevangenissen, inclusief Nederlandstalige gedetineerden binnen de Brusselse gevangenissen. Onze werking binnen de Brusselse gevangenissen is een tijdelijke maatregel. Tijdelijk tot soortgelijk project opgestart wordt in de Brusselse en Waalse regio. 

 

Momenteel is Tandem op zoek naar een logo.  Met de steun van de verschillende beleidscoördinatoren binnen de gevangenissen wordt een wedstrijd georganiseerd tussen de gedetineerden, op die manier willen we hen betrekken bij de opstart van het project.   

 

PopovGGZ zorgt voor de algemene coördinatie, voor de administratieve en financiële opvolging van het project.

 

 

Meer info:

Kaat Vanthuyne

Teamleider

0499 88 49 61

elke werkdag van 9u tot 17u

kaat@tandemggz.be

Fien Dedeken

Medewerker

0499 88 64 92

elke werkdag van 9u tot 17u

fien@tandemggz.be

 

 

 powered by Curiousgroup