Cultuursensitieve zorg

Netwerk cultuursensitieve zorg

Crosslink werkt samen met het Netwerk Cultuursensitieve Zorg (CSZ) Oost-Vlaanderen.

Dit is een samenwerkingsverband van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s) en het agentschap integratie en inburgering. Dit netwerk werd reeds opgericht in 2012.

 

Website Netwerk CSZ Oost-Vlaanderen

 

Methodiekencafé 30/11: werken met kinderen, jongeren en hun context

Het Oost-Vlaams netwerk cultuursensitieve zorg organiseert op 30/11 een methodiekencafé voor alle hulpverleners.

 

Het doel van deze inspiratiedag in om te inspireren, motiveren en goesting geven. Het zal er niet te theoretisch aan toe gaan, de focus wordt vooral gelegd op het doen en experimenteren met verschillende methodieken

 

Klik hier voor de uitnodiging en het uitgebreid programma.

Inschrijven kan via deze link

 

Vorming Intercultureel Werken met jongeren en hun gezinnen 

9, 23, 30 november & 14 december 2017

 

Het agentschap integratie en inburgering organiseert en vierdaagse vorming. Deze vorming geeft de professional die werkt als leerkracht, hulpverlener of begeleider van jonge nieuwkomers uit andere herkomstlanden meer inzicht in de belevingswereld van deze jongeren. We oefenen de toepassing van deze inzichten, zodat we sterker staan om jongeren en ook ouders te begeleiden.

 

De vorming reikt een praktijkgericht kader en methodieken aan. Het draait niet zozeer om meer kennis over zogenaamde ‘andere’ culturen maar wel om inzicht in een aantal universele mechanismen en het omgaan met verschillen.

 

Begeleiding: Ann Huybrechs werkte 26 jaar bij het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) binnen Bijzondere Jeugdzorg Antwerpen. Ze is freelance docent en coach interculturele en migratiemechanismen.

 

Deze vorming richt zich tot iedereen die werkt met allochtone jongeren en/of gezinnen: jongerenadviseurs, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, jeugdwerkers, opvoedingsondersteuners, straathoekwerkers, begeleiders in opvangcentra, etc ..  Meer info vind je hier terug.

Sociale Kaart Vluchtelingen

Met steun van de provincie Oost-Vlaanderen maakte De Sociale Kaart een Sociale Kaart Vluchtelingen op.Ondek deze hier.

 

RADAR Crosslink wil deze mee helpen verspreiden, zodat deze handige tool zijn doel niet mist.

 

Wil je als hulpverlener, onthaalmedewerker, vrijwilliger, ... vluchtelingen helpen of wegwijs maken? De Sociale Kaart Vluchtelingen kan je hierbij helpen.

 

Dit is een "levende" sociale kaart. Tips, aanvulligen, verbetersuggesties, ... zijn steeds welkom via socialekaart@oost-vlaanderen.be.

 powered by Curiousgroup