KOPP/KOAP

! VOLZET ! Intersectorale intervisiatafels KOPP/KOAP

! VOLZET !

! VOLZET !

 

Kinderen die opgroeien bij een ouder met een psychische en/of afhankelijkheids-problematiek hebben een verhoogde kwetsbaarheid  om zelf problemen te ontwikkelen. Preventie, vroegdetectie  en vroeginterventie zijn daarom zeer belangrijk.

Als hulpverlener van kinderen, jongeren of ouders kom je onvermijdelijk situaties tegen waarbij je je zorgen maakt over de impact van de problematiek van de ouders op hun   kind(eren).  

Zowel kinderen als hun ouders in KOPP/KOAP-situaties hebben nood aan gepaste interventies en ondersteuning. Heel wat hulpverleners blijken hier echter vaak zoekende in.

Om de know-how rond het werken met KOPP-KOAP situaties te vergroten biedt het programma Crosslink (netwerk RADAR) vanaf het najaar 2017 regionale intervisiegroepen KOPP/KOAP aan. Deze intervisiegroepen brengen hulpverleners samen uit àlle hulpverleningssectoren, dit zowel vanuit de jeugdzorg  als de volwassenzorg.

 
 
 

Wat?

 

Reeks van 3 begeleide intervisies van telkens 2u

Bespreken van KOPP/KOAP-casussen

Vergroten van de expertise en deskundigheid in het werken rond deze thematiek

Stimuleren van de samenwerking tussen jeugdhulpverlening en volwassenzorg

 

Voor wie?

Oost-Vlaamse hulpverleners uit àlle hulpverleningssectoren,  dit zowel vanuit de jeugdzorg  als de volwassenzorg.

 

Videofragment KOPP/KOAP

Door wie?

De intervisies worden begeleid door Ben Kwanten, KOPP-medewerker van de KOPP-werking regio Waas en Dender (CGG Waas en Dender).

 

Waar en wanneer?

Telkens van 14u tot 16u

 

Dendermonde

(Jeugdzorg in Gezin)

Dinsdag 12 september 2017

Dinsdag 16 januari 2018

Dinsdag 17 april 2018

Zottegem

(CAW)

Donderdag 19 oktober 2017

Donderdag 22 februari 2018

Donderdag 19 april 2018

 

Sint-Niklaas

(CGG W&D)

Donderdag 9 november 2017

Donderdag 8 maart 2018

Donderdag 24 mei 2018

Gent

(CAW)

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 13 maart 2018

Dinsdag 5 juni 2018

 

Praktisch?

 

Maximum 2 deelnemers per organisatie/per intervisiereeks

Je neemt deel aan de volledige reeks, dus steeds 3 intervisies

Plaatsen zijn beperkt!

 

Kostprijs

Deelname is gratis

(maar inschrijven is wel verplicht!)

Inschrijven?

Deze intervisies zijn reeds volzet.
Om op de hoogte te blijven van de acties van Crosslink: mail naar
crosslink@popovggz.be
 

       In samenwerking met

 

 

 

 

 

Train de trainer KOPP/KOAP ism Familieplatform

Daarnaast werkt Crosslink rond dit thema ook samen met Vzw Familieplatform. Over de provincies heen organiseert deze organisatie een Train de trainer KOPP-KOAP, dit voor mensen die reeds aan de slag zijn rond het thema en tools willen aangereikt krijgen om binnen hun eigen organisatie (of ruimer) anderen iets bij te leren. Meer info is terug te vinden op www.familieplatform.be

 powered by Curiousgroup