KOPP/KOAP

2018

Binnenkort hier meer!

2017

Intersectorale intervisiatafels KOPP/KOAP

Om de know-how rond het werken met KOPP-KOAP situaties te vergroten biedt het programma Crosslink (netwerk RADAR) in samenwerking met CGG Waas en Dender vanaf het najaar 2017 regionale intervisiegroepen KOPP/KOAP aan. Deze intervisiegroepen brengen hulpverleners samen uit àlle hulpverleningssectoren, dit zowel vanuit de jeugdzorg als de volwassenzorg.

Inschrijven voor deze intervisiereeks is helaas niet meer mogelijk.

Train de trainer KOPP/KOAP ism Familieplatform

Daarnaast werkt Crosslink rond dit thema ook samen met het Familieplatform Geestelijke Gezondheid. Over de provincies heen organiseert deze organisatie een Train de trainer KOPP-KOAP, dit voor mensen die reeds aan de slag zijn rond het thema en tools willen aangereikt krijgen om binnen hun eigen organisatie (of ruimer) anderen iets bij te leren.

 

Vanuit de Vlaamse overheid kreeg het Familieplatform Geestelijke Gezondheid deze sensibiliserings- en vormingsopdracht rond KOPP/KOAP toegekend. Daarom wordt er een train-de-trainer KOPP/KOAP georganiseerd voor zorgverleners en docenten die reeds veel ervaring hebben met KOPP/KOAP en eventueel al vorming geven. Zo kunnen die vervolgens vanuit het Familieplatform of op zelfstandige basis vormingen geven en kan er aan de vormingsnood in heel Vlaanderen tegemoet gekomen worden.

 

Na het volgen van de tweedaagse opleiding worden de trainers opgenomen in de expertendatabank, en kunnen zij door het Familieplatform gecontacteerd worden voor het geven van vormingen in de brede zorgsector.

 

Meer informatie vind je hier terug.

 

 powered by Curiousgroup