Middelengebruik / Jongeren met een justitieel statuut

Actorenvergadering justitie

 

 

"De IBE's binnenstebuiten"

Opendeurdag in de drie Oost- en West-Vlaamse IBE’s (De Branding, De Patio en Yidam): 

  • Mogelijkheid om twee IBE’s te bezoeken op één dag
  • Uitleg over werking, methodieken, zorgopdrachten, therapie-aanbod, …
  • Rondleiding op de afdeling
  • Netwerk versterken

Plaatsen zijn beperkt! Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht! Inschrijven ten laatste op 15 september. Bij inschrijving geef je aan welke IBE(‘s) je voorkeur draagt (/dragen) en welk moment voor jou past.

 

Klik hier om in te schrijven.

Download hier de volledige uitnodiging.

 

Workshop “Zien, durven, doen!”

De succesvolle workshop “Zien, durven, doen!” waarin professionele begeleiders van kinderen, jongeren en hun ouders ondersteund worden bij het bespreekbaar maken van middelengebruik bij de ouders, is terug!

In samenwerking met CGG Eclips en CGG Waas en Dender organiseert Crosslink RADAR een 4-tal workshops, verspreid over de provincie. 

 

Deze workshops zijn allemaal volzet.

Casusoverleg consulenten SDJ Gent

 

Sinds het najaar van 2016 sluiten regelmatig een tweetal deskundigen op vlak van verslavingszorg aan op het vast casusoverleg van de consulenten van de sociale dienst jeugdrechtbank Gent. Dit initiatief vloeit voort en draagt bij tot het zoeken naar toenadering en wederzijdse kennismaking tussen de verslavingszorg en de consulenten.

Crosslink RADAR zorgt voor de organisatorische ondersteuning.

 

Voor meer info kan u terecht bij Carine Eeckhout, carine.eeckhout@popovggz.be of 0490 64 40 90.

 

Vorming OSD – drughulpverlening

 

In samenwerking met de partners van het zorgcircuit middelenmisbruik jongeren Oost-Vlaanderen en de consulenten OCJ en SDJ Gent organiseerde Crosslink RADAR in november 2016 een vorming om medewerkers uit de Oost-Vlaamse verslavingszorg wegwijs te maken in het juridisch kader en het takenpakket van de consulenten.

 

Het decreet integrale jeugdhulp werd toegelicht, samen met de specifieke opdrachten van het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) en van de sociale dienst bij jeugdrechtbank (SDJ). 

 

 powered by Curiousgroup