Crosslink

 

 

 

“It’s not about you. It’s not about me. It’s about “we”.

 

Working together as one.”  (Ubuntu)

 

Wat?

 

Het programma “Crosslink” is vooral gericht op het delen van ervaring en het versterken van expertise door het bouwen van bruggen, het verbinden van partners en het ontwikkelen van nieuwe tools en methodieken die dit mogelijk maken. Uiteraard zo intersectoraal mogelijk!

 

vorming · intervisies · wisselleren  · workshops · …

 

Wie?

 

Het team bestaat uit 5 mensen (3,75 VTE) en wordt ondersteund door netwerkcoördinator Toon Langeraert, netwerkpsychiater Eric Schoentjes en een intersectorale samengestelde procesgroep die regelmatig samenkomt om de werking op te volgen en te bewaken.

 

Opvolging thema's

 

Wie
Opvolging thema's
Ellen Coppens Coördinerende rol: infants, ontwikkelingsproblematieken, AHDH, Vreemdgaan
Josephine Callewaert Vreemdgaan, cultuursensitieve zorg
Annelies Coetsier Ontwikkelingsproblematieken, ADHD
Carine Eeckhout Middelengebruik, jongeren met een justitieel statuut
Marianne Vandewalle Infants, KOPP-KOAP, cultuursensitieve zorg, ontwikkelingsproblematieken

 

Waarover?

Alles wat met de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context te maken heeft!

Een aantal thema’s krijgen

extra aandacht: infants, ADHD, KOPP/KOAP, cultuursensitieve zorg, middelengebruik, jongeren met een justitieel statuut, scharnierleeftijd, enz…

 

 

Wat mag je verwachten in 2017?

  • Intervisies KOPP/KOAP

  • Intervisies INFANTS

  • Vorming “ZIEN, DURVEN, DOEN”

  • Train de trainer KOPP/KOAP

  • Vreemdgaan 2017-2018

  • Zorgpad rond ADHD

  • Cultuursensitieve zorg

  • En nog veel meer…

Meer info bij acties

 

 

Meer info

 

Bechrijving Download
Info Crosslink op één A4 A4
(Beeld)materiaal lancering

PowerPoint

De visietekst van Crosslink (het programma "intersectorale consult en liaison") Visietekst
Template van Crosslink (het programma "intersectorale consult en liaison") Template ICL
 powered by Curiousgroup