RADAR

 

Netwerk RADAR?

 

In 2015 gaven de verschillende overheden groen licht voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en hun context.  

 

Als basis werd hiervoor een gids uitgeschreven (www.psy0-18.be).

 

In Oost-Vlaanderen bundelen heel wat verschillende actoren en organisaties die bijdragen aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context hun krachten onder de noemer RADAR. Daarenboven werden in het kader van een aantal specifieke doelstellingen alvast drie programma’s opgestart: “Crisis”, “Care” en “Crosslink”. Er werd tevens voorzien in een overkoepelende functie trajectcoördinatie.

 

Wat?

 

RADAR verbindt alle actoren en organisaties om de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context in Oost-Vlaanderen te vrijwaren en te bevorderen. Het netwerk zet in op gezondheidspromotie, preventie, vroegdetectie en interventie, zorg, inclusie en het versterken van expertise.

 

Crisis snelle en kortdurende zorg bij een plots verergerd psychisch probleem 

 

Care: langdurige zorg bij complexe (o.a. psychische) problemen

 

Crosslink: versterken van expertise geestelijke gezondheid

 

 

Wie?

 

Alle actoren (inclusief kind, jongere en zijn context) en organisaties uit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, de gezondheidszorg en welzijn, en de samenleving. In totaal ongeveer 30 VTE verbonden aan (de verschillende programma’s in) het netwerk, waaronder de netwerkcoördinatoren Toon Langeraert (1vte) en Tine Notredame (0.5vte). Zij coördineren de ontwikkelingsprocessen van RADAR in nauwe samenwerking en afstemming met de partners verbonden aan het netwerkforum, het netwerkcomité en de werkgroepen. 

Waarover?

Alle vragen over het netwerk geestelijke gezondheid kinderen, jongeren en hun context kunnen gesteld worden.

Er wordt met de actoren en organisaties van het netwerk afgestemd wie met welke vragen, verwachtingen, … aan de slag gaat.

 

 

Wat mag je verwachten in 2017?

  • Versterking bestaande aanbod
  • Versterking expertise
  • Vormingen, intervisies, …
  • Vreemdgaan 2017-2018
  • Intersectorale samenwerking
  • Actieplan RADAR
  • En nog veel meer…

Contact


Netwerkcoördinatoren
:

 

8 Toon.langeraert@popovggz.be

' 0474 / 03 98 72

 

8 Tine.notredame@popovggz.be

' 0471 / 46 67 21

 

 

Meer info

 powered by Curiousgroup