Wilsbekwaamheid en bemoeizorg


De maatschappij plaatst de geestelijke gezondheidszorg voor een tegenstrijdige opdracht. Enerzijds moeten de zorgverleners de autonomie van mensen met psychiatrische problemen respecteren door hun geïnformeerde toestemming te vragen. Anderzijds moeten de zorgverleners in het kader van de vermaatschappelijking en de psychiatrische thuiszorg aan deze mensen zorg bieden, ook als ze er niet om vragen, en dit om hun kwaliteit van leven te verhogen en/of overlast te vermijden. Dit heet bemoeizorg. Kunnen de zorgverleners dan toch zorg bieden zonder toestemming? Het sleutelbegrip hierbij is de wilsbekwaamheid. Dit begrip wordt in de wetgeving echter niet uitgelegd en is tot nog toe weinig geoperationaliseerd. In deze vorming willen we reflecteren over twee vragen: hoe kunnen zorgverleners op een ethische verantwoorde manier bemoeizorg bieden en hoe kunnen ze vanuit een ethische benadering wilsbekwaamheid evalueren?

 

Voor meer info: zie deze linkpowered by Curiousgroup